TOUR TEMPO® study material

De link geeft u meer detail informatie met een door Yale University uitgevoerde verificatie studie naar Tour Tempo® (download pdf’s).

Study by Yale on verification of Tour Tempo

In een recente studie uit 2009 door Robert Grober van Yale University (link hierna) is het putten door top-spelers en de 2-op-1 ratio bestudeerd en uitleg gegeven waarom de top spelers deze manier van putten zich eigen hebben gemaakt.

Resonance in Putting by R. Grober

Wanneer u meer wilt weten over de muziek CD? Volg dan de link….

CD Tracks