Privacy Statement

Algemeen
Deze internetsite www.tourtempo.eu e/o www.tourtempo.nl, e/o andere Domeinen van ons worden onderhouden door Tour Tempo Europe B.V. (hierna te noemen “TTE”), ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister KvK Middelburg onder nummer 20148547. Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan TTE persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. TTE zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacy verklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door TTE met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens volgens de geldende wettelijke voorschriften kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
TTE verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om oplossingen, producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (indien u hebt aangegeven aanbiedingen van artikelen en diensten te willen ontvangen).

TTE verzamelt de volgende gegevens voor het doel van orderverwerking en nieuwsgaring: Voornaam, Achternaam, Email Adres, Factuur en/of Afleveradres, Order Informatie en historie, Telefoon Nummer.  TTE bewaart deze gegevens voor de periode van zeven (7) jaar volgens geldende Nederlandse belastingtermijnen.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat TTE via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin TTE wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan TTE uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van persoonlijke gegevens.

Cookies
TTE mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze internetsite, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpagina server uit uw browser kan halen. Onze webpagina server mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en TTE is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, dat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn.

Internetsites van Derden en Ingebedde Informatie 
Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van hyperlinks met de TTE Internet Site zijn verbonden. Ingebedde Informatie door Derde Partijen kunnen als volgt door u worden behandeld. Onderstaande partijen zijn aan onze site verbonden.

Uw toestemming wordt middels check-boxes voor de desbetreffende ingebedde informatie gevraagd.

 

Uitoefening van rechten en contact met TTE
TTE bewaart de in dit Privacy Statement genoemde gegevens voor eigen intern gebruik. Met het accepteren van de Algemene Verkoopvoorwaarden geeft u ons een akkoord op het vastleggen van de genoemde gegevens door TTE. Toestemming voor het gebruik van uw Emailadres voor nieuwsgaring wordt gevraagd via een dubbel opt-in.

Indien u:

  • geen marketinginformatie of e-mail van TTE wenst te ontvangen;
  • vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy verklaring, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite;

Kunt u dat kenbaar maken via een bericht naar golf@tourtempo.eu

Wijzigingen Privacy verklaring
TTE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Alle wijzigingen van de Privacy verklaring zullen leiden tot een ophoging van het versienummer zoals hieronder vermeld. In het geval van verschillen tussen de Nederlandse en Engelse tekst van dit Privacy Statement, is de Nederlandse tekst leidend.

Copyright © 2018 Tour Tempo Europe®. Website voorwaarden versie 4.1, 23 Mei 2018, 17 juli 2018